Bezpečnost potravin

Zákony

  • 110/1997 Sb. – Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

  • 137/2004 Sb. – Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Evropské předpisy

  • 852/2004 – Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004
  • CAC/RCP39 – Kodex hygienických pravidel pro předvařené a vařené potraviny ve veřejném stravování

ČSN

  • ČSN EN ISO 22000 – Systémy managementu bezpečnosti potravin – Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci