Legislativa ČR pro BOZP

Zákony

  • 262/2006 Sb. – Zákoník práce
  • 309/2006 Sb. – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • 251/2005 Sb. – Zákon o inspekci práce
  • 200/1990 Sb. – Zákon o přestupcích
  • 258/2000 Sb. – Zákon o ochraně veřejného zdraví
  • 266/2006 Sb. – Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
  • 182/2014 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců

Obecné