Doprava

Zákony

  • 56/2001 Sb. – Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • 111/1994 Sb. – Zákon o silniční dopravě
  • 361/2000 Sb. – Zákon o provozu na pozemních komunikacích

Nařízení vlády

  • 168/2002 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů
  • 589/2006 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Vyhlášky

  • 107/1997 Sb. – Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
  • 341/2002 Sb. – Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • 294/2015 Sb. – Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
  • 31/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů