Hygiena práce

Vyhlášky

  • 288/2003 Sb. – Vyhláška kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám (zrušena, nahrazena V. 180/2015 Sb.)
  • 180/2015 Sb. – Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích

Nařízení vlády

  • 361/2007 Sb. – Nařízení vlády kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
  • 272/2011 Sb. – Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
  • 1/2008 Sb. – Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením