Kategorizace práce

Vyhlášky

  • 432/2003 Sb. – Vyhláška kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií