Stroje a zařízení

Vyhlášky

  • 48/1982 Sb. – Vyhláška kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Nařízení vlády

  • 176/2008 Sb. – Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení
  • 378/2001 Sb. – Nařízení vlády kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů

ČSN

  • ČSNEN953+A1 – Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty
  • ČSNENISO13855 – Bezpečnost strojních zařízení – Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla