Vyhrazená technická zařízení

Vyhlášky

  • 398/2001 Sb. – Vyhláška o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb.
  • 174/1968 Sb. – Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce