Vyhrazená elektrická zařízení

Vyhlášky

  • 73/2010 Sb. – Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
  • 50/1978 Sb. – Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice