Vyhrazená plynová zařízení

Vyhlášky

  • 18/1979 Sb. – Vyhláška, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů