Vyhrazená plynová zařízení

Vyhlášky

  • 21/1979 Sb. – Vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
  • 85/1978 Sb. – Vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
  • 91/1993 Sb. – Vyhláška k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách