Vyhrazená zdvihací zařízení

Vyhlášky

  • 19/1979 Sb. – Vyhláška, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů