Úrazy a nemoci

Nařízení vlády

  • 276/2015 Sb. – Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
  • 464/2001 Sb. – Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
  • 201/2010 Sb. – Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
  • 290/1995 Sb. – Nařízení vlády kterým se stanoví seznam nemocí z povolání