Chemické látky

Vyhlášky

  • 61/2013 Sb. – Vyhláška ze dne 6. března 2013 o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech
  • 162/2012 Sb. – Vyhláška ze dne 4. května 2012 o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi
  • 402/2011 Sb. – Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí
  • 133/2010 Sb. – Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)
  • 428/2004 Sb. – Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické

Zákony

  • 120/2002 Sb. – Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů