Ekologická újma

Zákony

  • 167/2008 Sb. – Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

Vyhlášky

  • 17/2009 Sb. – Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě

Nařízení vlády

  • 295/2011 Sb. – Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění
  • 262/2012 Sb. – Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
  • 318/2013 Sb. – Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit