IPPC

Zákony

  • 76/2002 Sb. – Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
  • 25/2008 Sb. – Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

Vyhlášky

  • 288/2013 Sb. – Vyhláška ze dne 6. září 2013 o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci

Nařízení vlády

  • 145/2008 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí