Obaly

Zákony

  • 477/2001 Sb. – Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Vyhlášky

  • 116/2002 Sb. – Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu označování vratných zálohovaných obalů

Nařízení vlády

  • 184/2002 Sb. – Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů
  • 111/2002 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů