Předpisy ČR pro oblast PO

Zákony

Vyhlášky

 • 246/2001 Sb. – Vyhláška o požární prevenci
 • 247/2001 Sb. – Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek PO
 • 69/2014 Sb. – Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
 • 34/2016 Sb. – Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cest

Nařízení vlády

 • 172/2001 Sb. – Nařízení vlády k provedení zákona o PO

ČSN

 • ČSN 730873 – Požární bezpečnost staveb Zásobování požární vodou
 • EN 671-1ed.2 – Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy – Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí
 • ČSN EN 671-3 – Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy – Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí
 • ČSN 808715 – Zkoušení izolovaných a oboustranně povrstvených tlakových požárních hadic
 • ČSN 650201 – Hořlavé kapaliny prostory pro výroku a skladování
 • ČSN 650202 – Hořlavé kapaliny stáčení a plnění
 • CSN 730824 – Výhřevnost hořlavých látek
 • ČSN ISO 23601 – Únikové cesty