Předpisy EU pro oblast PO

Nebezpečí výbuchu

  • 1999/92/EC – o minimálních požadavcích na úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří jsou ohrožování prostředím s nebezpečím výbuchu
  • 99/1992 – o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích na ochranu pracovníků pracujících v prostředí s nebezpečím výbuchu

Požární bezpečnost staveb

  • 2011/232/EU – 2011/232/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2011 o změně rozhodnutí 2000/367/ES, kterým se zavádí klasifikační systém pro požární odolnost stavebních konstrukcí

Hotely

  • 86/666/EEC – 86/666/EEC: Council Recommendation of 22 December 1986 on fire safety in existing hotels