Chemické látky a směsi

Povinnosti v České republice jsou stanoveny zákonem č. 350/2011Sb. , nařízením ES 1907/2006 REACH, nařízení ES 1272/2008 CLP, zákonem č. 258/2000 Sb.,

Nabízené služby

 • Dokumentace:
  • Písemná pravidla dle § 44 a zákona č. 258/2000 Sb.
  • Seznam chemických látek a zajištění bezpečnostních listů
 • Poradenství:
  • Volba OOPP
  • Nakládání (skladování, plnění, stáčení, …)
  • Zajištění povinností následného uživatele, výrobce, distributora
 • Školení:
  • v rozsahu čl. 35 nařízení ES 1907/2006 Reach
  • v rozsahu § 44 a zákona č. 258/2000 Sb., pro látky které jsou předmětem písemných pravidel a pro látky vysoce toxické
 • Kontrolní činnost:
  • Správné skladování, manipulaci a nakládání.
Věděli jste, že?

Musíte agenturním zaměstnancům zajistit školení BOZP v rozsahu seznámení s riziky a s opatřeními na ochranu před působením.