E-learning

Obecné výhody elektronického školení:

 • šetří čas vedoucích zaměstnanců a personalisty
 • zajistí splnění zákonných povinností zaměstnavatele v oblasti školení a správného provedení lékařské prohlídky
 • prokazatelné absolvování školení (certifikáty)

Čím se lišíme od konkurence a proč si vybrat nás?

 • platíte jen za provedená školení
 • kurzy tvoří a neustále zdokonalují odborně způsobilé osoby s dlouholetou praxí, je tak zajištěn legislativní soulad
 • hlídá termíny a sám posílá pozvánky či upozornění na nesplněné termíny, máte jistotu, že Vám přehled „nezestárne“, jako např. tabulka v excelu
 • pokud nedochází k personálním změnám, nemusíte systém denně navštěvovat
 • systém umí hlídat i vaše interní školení, které neškoliíte elektronicky
 • dokážeme zpracovat jakékoliv kurzy dle Vašich požadavků, např. dle interní dokumentace
 • systém obsahuje funkce, aby jej bylo možné využít i ve výrobních podnicích, kde nemá každý zaměstnanec svůj email či PC
 • veškeré výstupy (lékařské posudky, certifikáty) je možné graficky upravit dle Vaší řízené dokumentace, včetně označení číslem dokumentu
 • základní kurzy i v anglickém jazyce

 

Formulář na lékařskou prohlídku:

 • v systému je zadána kategorizace prací jednotlivých pozic a specifické požadavky na vyšetření popř.  i jejich četnost
 • v případě, že zaměstnanec vykonává práci pro kterou je nutná lékařská prohlídka a je u ní i stanovena četnost, stačí zaměstnance pozvat na kurz a četnost lékařské prohlídky se automaticky přepočítá na nejkratší termín

 

Další výhody:

 • intuitivní personální aplikace pro přehlednou správu zaměstnanců
 • systém je umístěn na zabezpečeném webu (https, SSL), ke správě tak stačí pouze připojení na internet
 • umožňuje zobrazit přehled blížících se termínů školení, a to i na delší období
 • umožňuje zpětně zobrazit certifikáty, např. při auditech či kontrolách státní správy
 • umožňuje hromadné zadávání termínů po splnění hromadných školení
 • modul vedoucí zaměstnanec , umožňuje, že vedoucí vidí pouze své zaměstnance (školení, lékařské prohlídky) a chodí mu přihlašovací údaje pro své zaměstnance bez emailu.
 • Interní kurzy. Připravíme z Vašich podkladů jakýkoliv kurz.

Nabízené elektronické kurzy:

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro vedoucí zaměstnance
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro zaměstnance
 • Požární ochrana pro vedoucí zaměstnance
 • Požární ochrana pro zaměstnance
 • Školení předlékařské první pomoci
 • Školení pro řidiče vozidel bez profesní způsobilosti (řidiči referenti)
 • Školení zaměstnanců z první pomoci při zasažení chemickou látkou
 • Seznámení zaměstnanců s vlastnostmi a účinky látek, se kterými přicházejí do styku nebo jejichž účinkům mohou být při práci vystaveni
 • Nakládání s odpady
 • Bezpečná obsluha elektrických zařízení (§3 vyhl. 50/1978 Sb.)
 • Školení z ruční manipulace s břemeny
 • Školení obsluh motorových vozíků
 • Práce na žebřících a schůdcích do 1,5 m

V případě Vašeho zájmu nám napište na email: ehsc@ehsc.cz. Nebo klikněnte na https://elearning.ehsc.cz/