EHSC, spol. s r.o. je ryze českou poradenskou firmou v oblastech bezpečnosti a ochraně zdraví při práci BOZP, požární ochrany PO a podnikové ekologie. Náš tým zkušených odborníků poskytuje klientům komplexní a profesionální služby.

Společnost vznikla spojením dlouholetých spolupracovníků. Vlastní zaměstnanci i spolupracující externisté jsou zárukou toho, že se našim klientům můžeme dostatečně věnovat. S klienty se snažíme budovat vztah vzájemné důvěry – nechodíme ke klientům na „kontroly“, ale vysvětlujeme jim, jak lépe využít možností, které jim jednotlivé systémy přinášejí a pomáháme obstát i při skutečných kontrolách, ať už OIP, KHS nebo ČIŽP. Příprava na takovéto kontroly, naše přítomnost na nich, pokud to klienti vyžadují, je samozřejmostí.

Naším cílem je vytvořit fungující systém dokumentace, ne jen plnit police barevnými šanony. Dokumenty ve všech oblastech musí být živým materiálem, který se stále aktualizuje a vyvíjí a pomáhám vedení i zaměstnancům firmy se orientovat v dané problematice. Přinášíme pohled zvenčí, nezatížený provozní slepotou. Poradíme Vám, jak učinit pracoviště vaší firmy bezpečné v souladu s legislativou, ale i s problémy týkajícími se ekologie, prevence závažné havárie apod. Sledujeme pravidelně změny zákonů a zapracováváme je do vaší dokumentace.

Pokud chcete víc, než jen okopírované odstavce ze zákonů, obraťte se na nás.

Našim klientům nabízíme odbornost, profesionální jednání a spolehlivost. Neváhejte nás kontaktovat ještě dnes. Tým našich specialistů je tu pro Vás.

EHSC, spol. s r.o.