Ochrana před výbuchem – NV 406/2004 Sb.

Havárie způsobené výbuchem či explozivním hořením nejsou naštěstí časté a možná proto mnoho provozovatelů nevěnuje této možnosti náležitou pozornost.

Nejběžnějšími příklady činností, kde je riziko výbuchu, jsou:

 • hořlavé kapaliny
  • přelévání
  • stříkání
  • stáčení a plnění
 • hořlavé plyny
  • regulační stanice
  • stáčení a plnění
 • hořlavé prachy
  • potravinářství (mouka, cukr, obilí)
  • uhelný prach
  • kovoobrábění (prachy lehkých kovů)

Výsledkem naší práce je dokumentace, které zákazník rozumí, zpracujeme analýzu rizik, navrhneme opatření k zabránění vzniku nebezpečné výbušné atmosféry a vyloučení vznícení nebezpečné výbušné atmosféry. Navrhneme jak technická, tak organizační opatření.

 • výsledky dokumentace na ochranu před výbuchem zapracujeme do interních předpisů pro:
  • obsluhu
  • údržbu
  • mimořádné stavy
 • zpracujeme systém povolování prací
 • vyškolíme zaměstnance a pracovníky pracující v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • účast na zpracování Protokolu o určení vnějších vlivů a nebezpečných prostorů

Ukázka správného uspořádání větracích otvorů

ochrana-pred-vybuchem

Věděli jste, že?

Únik 1 litru propan-butanu (LPG) vytvoří 13 000 litrů výbušné směsi.