Požární ochrana PO

Požární ochrana je nedílnou součástí každé podnikatelské činnosti. Bez stanoveného systému a pravidelného nácviku evakuace nikdy nevíte, zda zaměstnanci vědí co mají dělat.

Nepoužíváme žádné vzory, protože těch je plný internet, kde každý volá hoří, hasí požár a volá 150 hasiče, přitom v objektu jsou čidla EPS, stabilní hasicí zařízení apod.

Pracujeme jinak, navrhneme Vám způsob řešení, zajistíme preventivní činnost, včetně systému povolení prací, stanovení odpovědností konkrétních osob.

Nabízené služby

 • dokumentace:
  • začlenění do kategorie činností
  • posouzení požárního nebezpečí
  • organizace zabezpečení požární ochrany
  • požární řád
  • požární poplachové směrnice
  • požární evakuační plán
  • dokumentace zdolávání požárů
  • řád ohlašovny požárů
  • povolení prací požárně nebezpečných
 • školení a odborná příprava:
  • preventivní požární hlídky a preventisté požární ochrany
  • vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci
 • preventivní požární prohlídky
 • kontroly provozu schopnosti:
  • hasicí přístroje
  • hydranty
  • požární uzávěry
  • požární prostupy (ucpávky)
  • požární klapky
Věděli jste, že?

Rukojeť přenosného hasicího přístroje musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou.