Prevence závažných havárií PZH

Prevence závažných havárií, vychází z evropského předpisu tzv. SEVESO III. V České republice je zavedena zákonem č. 224/2015 Sb.

Nabízené služby

Dokumentace
 • výpočet pro zpracování návrhu na zařazení resp. nezařazení
 • posouzení rizik závažné havárie
  • identifikace zdrojů rizik, jejich ocenění a výběr pro podrobnou analýzu rizik (GuidelinesforQuantitative Risk Assessment-PurpleBook, HaVindex)
  • analýza příčin vzniku závažných havárií (HAZOP, WHAT-IF, FMEA)
  • analýza vlivu lidského činitele
  • scénáře rozvoje havárií (ETA)
  • stanovení pravděpodobnosti vzniku havárií (literární data, metoda FTA)
 • analýza domino efektu
 • bezpečnostní program nebo zprávu
 • plán fyzické ochrany
  • analýza možností neoprávněných činností a provedení případného útoku
 • vnitřní havarijní plán
Školení
 • vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci
 • audit systému prevence závažných havárií PZH a zpráva o přezkoumání systému PZH
 • provádění kontrol zaměřených na fungování systému PZH, zejména dodržování bezpečných postupů a činnost dodavatelů včetně systému povolení prací a školení
 • zavedení a šetření systému skoronehod (Near Miss):
  • Právě v systému PZH jsou to klíčové informace, které pokud jsou opomíjeny, se mohou jednou projevit v plné míře.
Věděli jste, že?

Opatření uvedená v Plánu fyzické ochrany se nejméně jednou za rok ověřují provedením funkční zkoušky.