Školení

Správné a účinné školení nebo odborná příprava by měly vycházet nejen z legislativních požadavků, ale především z interní dokumentace, která odráží místní podmínky a legislativní požadavky jsou v ní již zapracovány. Potřebujete-li provést revizi své současné školící dokumentace, obraťte se na nás.

Nabízíme školení dle Vašich pravidel, stejně tak i obecných požadavků právních předpisů.

Nabízená školení lektorem

BOZP

 • školení koordinátorem BOZP na staveništi
 • školení BOZP pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance
 • speciální školení na téma osobních ochranných pracovních prostředků
 • speciální seminář na téma bezpečnosti pracovních systémů, strojů a zařízení
 • školení řidičů vozidel do 3500 kg
 • školení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou
 • poskytnutí první pomoci
 • školení pro práce v prostředí s rizikem hluku
 • školení pro práce v prostředí s rizikem neionizujícího záření (svářeči)
 • další školení

PO

 • školení PO pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance
 • odborná příprava preventistů, preventivních požárních hlídek, členů ohlašoven požáru

EKOLOGIE

 • školení nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, včetně T+
 • školení dle programu prevence závažných havárií
 • školení dle plánu havarijních opatření dle zákona o vodách

SPECIÁLNÍ LEKTORSKÁ ČINNOST

 • kurz obsluh motorových vozíků VZV, pro všechny třídy, včetně nácviku slanění z porouchaného stroje
 • kurz obsluh pracovních zdvižných plošin, včetně nácviku slanění z porouchaného stroje
 • kurz pro lešenáře, certifikovaným instruktorem pro dočasné stavební konstrukce
 • kurz jeřábník a vazač
 • školení obsluh křovinořezů, motorových pil
 • povinnosti, odpovědnosti a sankce v EHS
 • elektrická vyhrazená technická zařízení
 • zdvihací vyhrazená technická zařízení
 • tlaková vyhrazená technická zařízení
 • bezpečnost strojů a zařízení
Věděli jste, že?

Školení na práci ve výšce potřebujete mimo jiné, pokud má zaměstnanec chodidla na žebříku výše než 1,5 m.