Posouzení strojů bez CE

Provoz a používání strojů a technických zařízení u uživatele se řídí požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb., (Směrnice Rady 89/655/EHS) a zákoníkem práce.

Provozovatel je povinen v souladu se Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., § 102, soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Stroje uvedené na trh před rokem 1997, které neplní současné požadavky na bezpečnost, jejichž kryty nejsou dostatečně blokovány, bezpečnostní závory nezajistí dokonalou ochranu, případně nejsou vůbec aplikovány, ovladače včetně dvouručního ovládání nejsou konstruovány, nelze dále provozovat.

Nabízené služby:

Vyhodnocení rizik na strojích dle platné legislativy včetně roční kontroly,  tvorba průvodní a provozní dokumentace starých strojů a soustrojí.

Věděli jste, že?

Minimální plocha k obsluze stroje pracovníkem ve stoje v prostoru s umělým osvětlením je 7 m2.