Systémy řízení ISO

Nabízené služby v systémech ISO 9001, 14001, 5001, 22001, OHSAS 18001:

  • zavedení systému ISŘ
  • identifikaci environmentálních aspektů výroby, služeb a činností společnosti, rizik
  • tvorbu, revizi a aktualizaci interní dokumentace ISŘ
  • specifikaci, zajištění a vyhodnocování potřebných měření a monitoringů (např. vody, ovzduší, hluk aj.)
  • provádění interních a externích auditů ISŘ
  • pravidelné vyhodnocování shody s právními a jinými požadavky, stavem a účinností systému
  • tvorbu zpráv a hodnocení plnění požadavků pro přezkoumání vedením společnosti
  • pomoc při výkonu provozní operativy, realizaci opatření, doporučení, úkolů atd.
  • informování o změnách právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • školení a výcvik zaměstnanců v oblasti ISŘ
Věděli jste, že?

Zavedení systému ISO 14001 Vám může ročně ušetřit mnoho desítek tisíc za pojištění za ekologickou újmu dle zákona 167/2008 Sb.